Familierecht en echtscheidingen

Het familierecht behandelt diverse kwesties tussen gehuwden, wettelijke of feitelijke samenwonenden, ouders en kinderen, zoals echtscheiding, alimentatie, verblijfsregeling, ouderlijk gezag, adoptie, en planning van familiaal vermogen. Onze gespecialiseerde advocaten in familierecht en jeugdrecht staan paraat om u bij te staan in situaties zoals deze.

Echtscheidingen

Een echtscheiding is vaak een geladen gebeurtenis. Aangezien elk huwelijk verschillend is, geldt dat ook voor elke echtscheiding. Onze advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen kiezen dan ook steeds voor een persoonlijke aanpak op maat.

Er zijn twee manieren om uit de echt te scheiden: de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) en de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Bij de EOT moeten er twee overeenkomsten worden opgesteld die de onderlinge afspraken vastleggen tussen de ex-echtgenoten: een familierechtelijke overeenkomst handelt over de verblijfplaats van de ex-echtgenoten, de situatie van de kinderen en de eventuele onderlinge uitkeringen, terwijl de vermogensrechtelijke overeenkomst de verdeling van het huwelijksvermogen regelt. Van zodra deze overeenkomsten ondertekend zijn moeten de partijen voor de Rechtbank verschijnen om deze te laten homologeren.

Indien men voor de EOO kiest, zal via alle wettelijke middelen bewezen moeten worden dat er effectief sprake is van een onherstelbare ontwrichting. Deze procedure kan als volgt worden ingeleid:

–       Door één van de echtgenoten na meer dan 1 jaar feitelijke scheiding (normalerwijze)

–       Gezamenlijk na meer dan 6 maanden feitelijke scheiding (normalerwijze).

Onze specialisten ter zake begeleiden u doorheen het ganse proces, zodat u zich hierover geen extra zorgen hoeft te maken