Aankoop van een woning is nu ook mogelijk per e-mail

AARSCHOT - AUG 2019 Op 20 oktober 2018 trad de wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg in werking.

Deze wet voorziet in de mogelijkheid om een verkoop van vastgoed elektronisch afgesloten, inclusief via e-mail.

Eerder was hierover discussie ontstaan nadat het Hof van Beroep in Antwerpen in een arrest in 2016 had geoordeeld dat noch de koper, noch de verkoper de verkoop van een onroerend goed kon bewijzen aan de hand van e-mailverkeer.

Met de inwerkingtreding van deze wet heeft de wetgever de heersende onzekerheid willen wegnemen en een wettelijk kader willen voorzien om een verkoop per e-mail te legitimeren.

We merken hierbij wel op dat de verkoop van een vastgoed per e-mail enkel geldig is als die e-mail vergezeld gaat van een elektronische handtekening.

Zonder elektronische handtekening blijft de bewijskracht van een e-mail of sms bij de aankoop van een woning betwist. Hoogstens wordt door de rechtbanken aanvaard dat een e-mail of een sms een begin van bewijs van het bestaan van een overeenkomst levert.