Coronavirus

Onze kantoren blijven geopend

De maatregelen zoals uitgevaardigd door de verschillende overheden naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben een ernstige impact op ons dagelijks leven en dus ook op de werking van ons kantoor.

Om de verspreiding van het virus in te dijken, zullen wij de komende weken dan ook opteren voor volgende bijzondere veiligheidsmaatregelen:

Ons hoofdkantoor in Herselt en onze bijkantoren in Aarschot en Brussel blijven geopend volgens de normale openingstijden, doch verzoeken wij u om een mondmasker te dragen als de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan worden bewaard. Wij verzoeken u ook om kantoorbezoeken en consultaties te beperken tot 1 persoon. Bij afgifte van stukken aan ons onthaal, gelieve zo veel als mogelijk een afstand van 1,5 meter te bewaren.

Ons kantoor zal alleszins strikt handelen conform de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Zo zullen we onder andere handdrukken vermijden, de nodige afstand in de consultatieruimtes bewaren of voorzien van plexiglas, en ons onthaal en wachtruimtes voorzien van alcoholgels.

 

De rechtbanken zijn geopend, doch bijzondere maatregelen van kracht

Ook de hoven en rechtbanken voorzien in een bijzondere organisatie en veiligheidsmaatregelen.

Kort samengevat zijn de maatregelen als volgt, doch opnieuw onder voorbehoud van periodieke evaluatie:

Uw advocaat zal u steeds voorafgaand inlichten omtrent de behandeling van uw zaak.