Buurtwegen Aarschot


Ons kantoor mengt zich in het debat

AARSCHOT - AUG 2015 - De afgelopen weken werden wij door een aantal mensen geraadpleegd in verband met de problematiek van de buurtwegen in Aarschot. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven waarbij de stad Aarschot in één klap werd veroordeeld om niet minder dan 56 (delen van) buurtwegen (wettelijke erfdienstbaarheden tot openbaar nut die voorkomen in de Atlas der Buurtwegen) open te stellen is binnenkort één jaar oud (10 september 2014).

Erger is dat naar verluid het vonnis inmiddels betekend werd aan de stad zodat vanaf 11 september (sic!) de dwangsom van 50 euro per dag en per weg verbeurd zal zijn.

Bij lezing van het vonnis van 10 september 2014 kan men zich niet van de indruk ontdoen dat de Rechtbank gewoonweg geen kennis heeft gekregen van tal van elementen die van aard zijn om met betrekking tot de ‘trage wegen problematiek’ in Aarschot een gans ander vonnis te vellen.

Eén van de hoofdprincipes van onze burgerlijke rechtspleging is dat van de lijdelijkheid van de rechter: de rechter gaat zelf niet op zoek naar bewijsmateriaal, het zijn de partijen die hem dit moeten aanleveren.

In het concrete geval waarin wij onze eerste dagvaarding in derdenverzet zullen laten betekenen laat dit alleszins zeer te wensen over.

Intussen loopt er een dwangsom, een zeer oncomfortabele situatie voor elk van de aangelanden.

Voorlopig loopt weliswaar de dwangsom alleen tegen de stad Aarschot – lees: alle Aarschotse belastingbetalers- die echter bij oplopen van de dwangsom geen andere keuze zal hebben dan gerechtelijke stappen tegen haar inwoners – aangelanden te ondernemen, veroordeling tot dwangsommen inbegrepen.

Laat ons dus hopen dat nog vele andere dagvaardingen volgen zodat met vereende krachten en gedeelde kosten deze bijzonder scheve situatie zoveel als mogelijk kan rechtgezet worden.

(Voor meer info: contacteer vrijblijvend ons kantoor op het nummer 016/36 01 95 en vraag naar Mr. Liesbeth PEETERS of Mr. Steven VAN DE KERKHOF)