COVID-19 treft ook het omgevingsrecht

AARSCHOT - 02 APR 2020 - COVID 19 TREFT OOK HET OMGEVINGSRECHT – Wat is de invloed van de “Corona-crisis” op de behandeling van nieuwe en lopende vergunningsaanvragen en administratieve beroepen?

 

De “Corona-crisis” treft ons allemaal en ontziet daarbij ook de behandeling van vergunningsaanvragen en beroepsprocedures binnen het omgevingsrecht niet: zo bemoeilijken maatregelen ter bevordering van de “social distancing” een fysieke inzage van vergunningsdossiers, behoort een digitale inzage via het Omgevingsloket niet voor elke burger tot de mogelijkheden en werken administraties, die de aanvragen of beroepen behandelen, in sommige gevallen met verminderde bezetting of een beperkte technische capaciteit.

Op 24.03.2020 keurde de Vlaamse Regering daarom een “noodbesluit” goed dat uitvoering geeft aan het “Nooddecreet” dd. 20.03.2020 en de invloed van de Corona-crisis op de aankomende en lopende vergunnings-en administratieve beroepsprocedures regelt.

Het besluit is van toepassing op ingediende vergunningsaanvragen en administratieve beroepen en op vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die ingediend worden tot en met 24 april 2020.

Met dit besluit werd onder meer vastgelegd dat, voor vergunningsaanvragen lopende op 24 maart 2020 of ingediend na 24 maart 2020:

-        de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet na 24 april 2020, wat betekent dat het openbaar onderzoek voor d
         resterende duurtijd wordt verdergezet na 24 april 2020.

-        nog niet gestarte openbare onderzoeken pas gestart worden na 24 april 2020.

-        de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen wordt verlengd (van 60 naar 90 dagen).

-        de beslissingstermijn in de gewone procedure met 60 dagen wordt verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).

-        de beslissingstermijn in de beroepsprocedure wordt verlengd met 60 dagen.

-        de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld ook met 30 dagen wordt verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent dat ook de termijn waarna gebruik
         kan worden gemaakt van de vergunning, de zogenaamde wachttermijn, wordt verlengd met 30 dagen tot 65 voor de omgevingsvergunningen verleend na 24
         maart 2020.

Ook de termijnen om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden door de Vlaamse Regering tot 24 april 2020 verlengd met 30 dagen.

Op dezelfde manier werden bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 ook alle lopende openbare onderzoek voor de opmaak van oa. RUP’s en stedenbouwkundige verordeningen opgeschort tot na 24 april 2020.

Belangrijk: de datum van 24 april 2020 kan in functie van de verdere evolutie van de Corona-crisis nog worden gewijzigd.

 

Heeft u concrete vragen over uw dossier, dan helpt onze advocaat gespecialiseerd in Omgevingsrecht u hierbij graag verder. Klik op deze link.