Een openbaar onderzoek lopende? Laat niet na tijdig uw bezwaarschrift in te dienen (2)

AARSCHOT - 8 AUG 2019 Eerder wezen we er op deze website op dat volgens het decreet betreffende de omgevingsvergunning het betrokken publiek, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen, alleen een (administratief) beroep kan instellen als er tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar werd ingediend. Een procedure voor de administratieve beroepsinstantie en vervolgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen kon dus maar ontvankelijk zijn indien er ook een bezwaar werd ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Intussen vernietigde het Grondwettelijk Hof bij arrest van 14 maart 2019 (nr. 46/2019) de betrokken bepalingen van het Omgevingsvergunningendecreet waarbij de toegang tot de administratieve beroepsinstantie en vervolgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd beperkt.

Het indienen van een bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek is dus niet langer een noodzakelijke voorwaarde om nadien een (administratief) beroep in te dienen.

Het blijft echter aan te raden om in elk geval de mogelijkheid te benutten om de vergunningverlenende overheid reeds in het kader van een openbaar onderzoek eventuele bezwaren over te maken, zodat zij hiermee rekening kan houden in haar beoordeling de vergunningsaanvraag en bij de motivering van haar beslissing.

Ons kantoor staat u graag bij in het opmaken en indienen van uw bezwaarschrift. Neem hiervoor contact op met onze specialist: Mr. Liesbeth PEETERS.