Nieuwe beroepstermijn in strafzaken

Nieuwe beroepstermijn sinds 01.03.2016

AARSCHOT - MAA 2016 - De beroepstermijn in strafzaken (o.a. correctionele zaken én verkeerszaken) is sinds 01.03.2016 verlengd van 15 dagen naar 30 dagen vanaf de datum van de uitspraak van de rechtbank. Datum van uitspraak wordt niet meegerekend in berekening van deze termijn, zodat de belanghebbende tot en met de dertigste dag volgend op de datum van uitspraak, hoger beroep kan aantekenen.

Voorbeeld: indien de rechter vonnis velde op 02.03.2016 kan er uiterlijk op 01.04.2016 beroep worden aangetekend.

Het hoger beroep in strafzaken dient thans ook te worden gemotiveerd. Het is dan ook aangewezen om dit tijdig met uw raadsman te bespreken.