Opnieuw blanco uittreksel strafregister?

AARSCHOT - AUG 2016 - Niets zo vervelend als een veroordeling die u jarenlang blijft achtervolgen, hoewel uw boete misschien al lang werd betaald of uw rijverbod al lang werd ondergaan. Niet zelden zal een werkgever u om een uittreksel uit het strafregister (voorheen: attest van goed gedrag en zeden) verzoeken alvorens te beslissen over uw sollicitatie, en niet zelden zal het voor deze werkgever een doorslaggevend element uitmaken om u of die andere kandidaat te selecteren.

Via de procedure herstel in eer en rechten kan deze veroordeling evenwel worden uitgewist op het uittreksel strafregister. Indien uitgewist zal deze veroordeling bovendien ook niet meer als basis kunnen dienen ingeval van een nieuwe veroordeling.

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u evenwel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Een gemotiveerde aanvraag dient te worden gericht aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft, en dient minstens volgende gegevens te bevatten:

- de veroordeling(en) waarvoor u het herstel in eer en rechten aanvraagt;

- de plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt.

Na controle van dit alles, wordt het dossier overgemaakt aan de procureur-generaal die uw dossier zal voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling die over uw aanvraag zal oordelen.

Opgelet: een succesvol herstel in eer en rechten wist slechts de veroordeling van het uittreksel uit het strafregister, niet van het centrale strafregister (enkel toegankelijk voor bepaalde overheden).

Contacteer vrijblijvend Mr. Steven VAN DE KERKHOF voor de bespreking van uw slaagkansen en/of voor een offerte.