Verhoging van de strafrechtelijke geldboetes

AARSCHOT - JUNI 2017 -In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 70 in plaats van 50. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6.

Bijvoorbeeld: indien de strafrechter u veroordeelt tot een geldboete van 100 EUR, dan dient deze ingevolge de Wet opdeciemen vanaf 1 januari 2017 te worden vermenigvuldigd met 8. U dient aldus een effectieve boete van 800 EUR te betalen.

Opgelet: deze wet heeft alleen gevolgen voor feiten die gepleegd werden na 1 januari 2017. Indien u in 2017 voor de strafrechter dient te verschijnen voor feiten van voor 1 januari 2017, dan dient de geldboete nog steeds te worden vermenigvuldigd met 6.

Uitzondering geldt evenwel voor de verplichte bijdrage aan het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of het zogenaamde "Slachtofferfonds."  Als de rechter u veroordeelt tot een criminele of een correctionele straf, bent u immers ook steeds verplicht om een bepaalde som geld te betalen als bijdrage aan dit Slachtofferfonds. Voor deze wettelijke bijdrage is de nieuwe Wet opdeciemen sowieso van toepassing na 1 januari 2017, ongeacht of de feiten dateren van voor of na 1 januari 2017.

Onze advocaten kijken uiteraard steeds na of voormelde regels correct werden toegepast.