Wraakporno voortaan strafbaar

HERSELT - MEI 2020 Seksueel getinte privébeelden die via social media verspreid worden of die opduiken op het internet uit wraak nadat een relatie op de klippen liep. Het komt steeds vaker voor. Ook bij jongeren. Met soms dramatische gevolgen voor wie er het slachtoffer van is. De wetgever wil dan ook doeltreffend optreden om het fenomeen in te dijken.
 
Ingevolge de Wet van 4 mei 2020 ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames (B.S. 18 mei 2020) is wraakporno voortaan als misdrijf opgenomen in het Strafwetboek. Onder de noemer: ‘niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames’. 
 
Met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar wordt gestraft hij die beelden of een beeld-of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, toegankelijk maakt of verspreidt, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan. Worden de feiten gepleegd op of met behulp van een minderjarige die 16 of 17 jaar oud is, dan wordt de schuldige gestraft met een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Gaat het om minderjarigen jonger dan 16 jaar, dan riskeert de dader 10 tot 15 jaar cel. Bij minderjarigen geldt een onweerlegbaar vermoeden van gebrek aan instemming.
 
Wie het misdrijf pleegt met kwaadwillig opzet of uit winstbejag riskeert één tot 5 jaar cel én een geldboete van 200 tot 10.000 euro. Bij minderjarigen zal de dader altijd worden opgesloten. De straf wordt in dat geval aangevuld met de geldboete.
 
Het slachtoffer, zijn advocaat of de rechtsopvolgers kunnen aan de rechter vragen om de beelden te laten verwijderen. De procedure wordt opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. De rechter zal dan via een beschikking de verspreider of de dienstverlener die als tussenpersoon optreedt, bevelen om alle passende middelen aan te wenden om de beelden onmiddellijk weg te halen, uiterlijk binnen de 6 uur na betekening van de beschikking. Wie weigert hier op in te gaan riskeert een geldboete van 200 tot 15.000 euro.

De wet treedt in werking op 1 juli 2020.

Voor meer uitleg of advies, kan u steeds beroep doen op onze advocaat strafrecht. Klik hier.

Steven VAN DE KERKHOF