Steven Van de Kerkhof

Steven Van de Kerkhof werd geboren te Leuven op 12 april 1983.

Na zijn middelbare studies aan het Damiaaninstituut te Aarschot ging hij Rechten studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2006 behaalde hij het diploma van Master in de Rechten. Nadien studeerde hij nog enkele maanden Internationaal Strafrecht & Mensenrechten aan de University of California at Berkeley (USA). Hij voltooide in 2007 tevens de postacademische opleiding "Multidisciplinair Forensisch Onderzoek" aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Steven Van de Kerkhof is sinds oktober 2006 ingeschreven aan de balie van Turnhout en verbonden aan ons kantoor. In oktober 2009 werd hij opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Turnhout, thans Orde van Advocaten te Antwerpen. Sinds 2013 is hij vennoot. In februari 2015 werd hij tevens lid van de balie Leuven.

Steven Van de Kerkhof is voornamelijk gespecialiseerd in strafrecht, verkeersrecht, schade en ongevallen. Hij nam tevens reeds het pleit in verschillende dossiers voor het Hof van Assisen, zowel voor de beschuldigde als voor de burgerlijke partijen.

Hij geeft daarnaast ook geregeld voordrachten omtrent strafrecht, schade en ongevallen, voor lokale verenigingen en belangengroepen.

In januari 2016 behaalde hij tevens het getuigschrift "Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken" waardoor hij conform de Wet van 14 februari 2014 gemachtigd is om strafprocedures te voeren voor het hoogste Belgische rechtscollege.

Sinds 2021 doceert hij ook de SUPRALAT-opleidingen van de Orde van Vlaamse Balies. In deze opleiding worden advocaten onderricht over de wijze waarop ze bijstand dienen te verlenen bij politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Engels en Frans.

Klik hier voor contact

Klik hier voor de verplichte mededelingen ingevolge het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Advocaat Steven Van de Kerkhof