ikoon administratief grijs2

Administratief recht & Omgevingsrecht

Wordt u als onderneming, bestuur of particulier geconfronteerd met vragen of problemen over administratief recht of omgevingsrecht? Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Het administratief recht bestaat uit het geheel van rechtsregels dat de organisatie en werking van de overheid bepaalt, maar omvat ook de rechtsregels die de overheid dient te respecteren in haar relatie met de burgers.

Ook de overheid heeft verplichtingen

Hoewel de overheid bij het uitwerken van haar beleid en het nemen van beslissingen doorgaans in meer- of mindere mate een discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft, kan zij niet volledig onbeperkt optreden. Administratieve rechtsregels, waaronder de zogenaamde 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur', leggen de overheid zowel formele als inhoudelijke verplichtingen op die zij dient te respecteren wanneer zij haar beslissingen neemt, onder meer inzake overheidsopdrachten, ambtenarenzaken, onderwijs en gemeentebelastingen (zoals leegstandsheffingen).

Het omgevingsrecht als onderdeel van het administratief recht

Het 'omgevingsrecht' als onderdeel van het administratief recht bestaat uit het geheel van rechtsregels inzake stedenbouw en milieurecht. Recent werden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning verenigd in de 'omgevingsvergunning'. Heeft u vragen omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning, wenst u beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning die in uw buurt werd afgeleverd of heeft u problemen met bouw- of milieumisdrijven? Onze advocaat omgevingsrecht zoekt samen met u naar een gepaste oplossing voor uw probleem.

No man is good enough to govern another man without the other's consent. - Abraham Lincoln

Administratief recht & Omgevingsrecht: onze specialisten

Heeft u een vraag over Administratief recht & Omgevingsrecht?

Neem contact met ons op!