ikonen strafrecht zwart

Strafrecht

Een advocaat strafrecht nodig? Ons kantoor levert bijstand gedurende het hele traject van de strafvervolging, zowel aan de verdachte of beklaagde van een misdrijf, als aan het slachtoffer.

Onze advocaten strafrecht begeleiden u als slachtoffer, zowel bij het formuleren van een klacht als bij de schadebegroting.

Wordt u beschouwd als verdachte? Dan kunt u op ons rekenen voor bijstand vanaf het eerste verhoor bij de politie tot de behandeling van uw dossier voor de rechtbank.

Niet zelden wordt de succesvolle uitkomst van een strafproces mede bepaald door een snel en efficiënt advies van uw raadsman, en dit vanaf het eerste verhoor.

De basisprincipes van het strafrecht

Het strafrecht is gebaseerd op twee fundamentele rechtsbeginselen:
 nullum crimen sine lege (geen misdrijf zonder wet),
nulla poena sine lege (geen straf zonder wet).

De wetgever bepaalt welke gedraging strafbaar is en welke sanctie hiervoor moet worden opgelegd. Het strafrecht kende historisch gezien slechts twee hoofdstraffen: de gevangenisstraf en de geldboete.

Ondertussen breidde de wetgever het straffenarsenaal gevoelig uit met alternatieve sancties zoals de werkstraf, en recent nog de autonome probatiestraf en het elektronisch toezicht.

Actoren van het strafproces

Het openbaar ministerie heeft als taak het naleven van deze strafwetten te controleren. Het voert hiertoe een onderzoek, brengt het dossier dan voor een rechtbank en zal vervolgens een straf vorderen.

Als advocaten van de verdediging voeren we hierop ons verweer. Als advocaten van de burgerlijke partij verzoeken we tegelijkertijd om schadeherstel.

Tot slot oordeelt de rechtbank over vrijspraak of straf, en over de eventuele schadevergoeding.

We must all obey the great law of change. It is the most powerful law of nature. - Edmund Burke

Strafrecht: onze specialisten

Heeft u een vraag over Strafrecht?

Neem contact met ons op!