Fiscaal recht

Onze fiscale wetgeving brengt diverse uitdagingen met zich mee, en vaak ontstaan situaties waarin belastingbetalers het niet eens zijn met opgelegde belastingen. Om tegen de beslissing van de belastingdienst in te gaan, is het noodzakelijk een specifieke procedure te volgen met strikte regels en deadlines. Onze gespecialiseerde advocaten in fiscaal recht begeleiden u bij deze stappen en houden uw dossier nauwlettend in de gaten.

In geschillen met de belastingadministratie streeft ons kantoor naar een oplossing buiten de rechtbank die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Indien een geschil toch voor de rechtbank komt, beoordeelt ons kantoor uw dossier zorgvuldig en verdedigt het naar beste vermogen uw belangen.