Uw rechten, ons nieuws.

Belang van een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Het is belangrijk om de activiteiten, die uw onderneming uitoefent, correct

Doorheen de jaren werd het seksueel strafrecht regelmatig gewijzigd om de strafbaarstellingen en straffen aan te passen aan de maatschappelijke veranderingen. Dat

HERSELT – AUG 2023 Binnenkort wijzigen de regels omtrent de invordering van schulden bij de consument (B2C-relatie, invoeging boek XIX in het Wetboek