Huurrecht

Schakel een advocaat huurrecht in om een op maat gemaakte huurovereenkomst te laten opstellen, waardoor toekomstige problemen worden voorkomen en u een juridische basis heeft indien er complicaties ontstaan. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst kan de tussenkomst van uw advocaat vaak kostbare en langdurige procedures vermijden.

Belangrijk huurrecht voor u:

Een advocaat huurrecht biedt verheldering, aangezien de wetgeving rond huur vier belangrijke regimes kent: woninghuur, handelshuur, pacht en algemene huur. Het toepasselijke huurrecht wordt bepaald door het object van de huurovereenkomst, zoals een woning, handelszaak, landbouwgrond of studentenverblijf.

Elk huurregime heeft specifieke regels waarvan niet mag worden afgeweken, en de wetgeving wordt aangevuld met rechtspraak. Onze advocaten huurrecht bieden bijstand in elke fase, inclusief het opstellen van de huurovereenkomst, behandeling van tussentijdse huurgeschillen en beëindiging van het huurcontract.

Tip: Naast het beëindigen van een huurovereenkomst na het verstrijken van een opzegtermijn, kan deze ook worden beëindigd bij ernstige ‘contractuele wanprestatie’ van de huurder (bijv. niet betalen van huur) of verhuurder. Onze gespecialiseerde advocaten in huurrecht bespreken uw opties en informeren u over de slaagkansen van uw zaak.

Onze experts