Jacques Arnauts-Smeets

Jacques Arnauts-Smeets werd geboren te Wilrijk op 19/09/1965.

Na zijn middelbare studies aan het Jezuïetencollege te Turnhout ging hij de kandidaturen Rechten studeren aan de Universiteit van Antwerpen, waarna hij zijn licentiaatsstudie voltooide aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1989 behaalde hij het diploma van Licentiaat in de Rechten. Jacques Arnauts-Smeets volgde ook een bijkomende opleiding Fiscaliteit te Brussel, waarvan hij het diploma gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen behaalde in 1990.

Jacques Arnauts-Smeets is sinds 1991 ingeschreven aan de balie van Turnhout. In 1994 werd hij opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Turnhout. Sinds 2005 is hij eveneens opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten te Brussel en sinds februari 2015 tevens te Leuven.

Jacques Arnauts-Smeets is voornamelijk gespecialiseerd in Handels en Economisch recht, Bouwrecht, Faillissementsrecht, Huur- en Erfrecht.

Hij is tevens curator bij de Ondernemingsrechtbanken te Turnhout en Brussel. Sinds juni 2015 werd hij ook benoemd als curator bij de Ondernemingsrechtbank te Leuven.

Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Klik hier voor contact

Klik hier voor de verplichte mededelingen ingevolge het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Advocaat Jacques Arnauts-Smeets