ikoon erfdienstbaarheid grijs

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid, in de volksmond ook wel 'servitude' genoemd, is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed wordt gevestigd (het lijdend erf) ten voordele van één of meer onroerende goederen die aan een andere eigenaar toebehoren (het heersend erf) of ten voordele van het algemeen nut (erfdienstbaarheid van openbaar nut).

Hoe ontstaan erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door de natuurlijke ligging van onroerende goederen, door verjaring of door een overeenkomst tussen partijen.

Of er daadwerkelijk erfdienstbaarheden op een erf gevestigd zijn, is vaak onduidelijk. Dergelijke situaties geven meer dan eens aanleiding tot geschillen. Het bestaan van erfdienstbaarheden moet dan worden opgezocht in oude notariële aktes of bewezen worden aan de hand van foto's of getuigenverklaringen.

Wat zijn de gevolgen?

De last die een erfdienstbaarheid op een lijdend erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder dit erf iets te dulden of niet te doen, bijvoorbeeld:

Niet zelden zijn erfdienstbaarheden dus de aanleiding voor geschillen tussen buren, tussen kopers en verkopers of tussen burgers en de (lokale) overheid. Onze advocaten gespecialiseerd in erfdienstbaarheden hebben een ruime expertise en ervaring met het bemiddelen of adviseren in dergelijke betwistingen. U kunt op hen rekenen voor al uw geschillen of vragen over erfdienstbaarheden.

Buurtwegen

Ook buurtwegen, die over private gronden lopen, zijn doorgaans een vorm van erfdienstbaarheden, nl. publieke erfdienstbaarheden van doorgang. De laatste jaren hebben de buurtwegen opnieuw aan populariteit gewonnen en worden zij in de ons omringende gemeenten steeds vaker terug in gebruik genomen. Dit gebeurt uiteraard niet steeds tot tevredenheid van de eigenaars van de belaste percelen. De Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen voorzien in specifieke regels aangaande het openstellen, wijzigen en onderhouden van de buurtwegen. Onze advocaten maken u graag wegwijs in deze materie.

Whatever good things we build end up building us. - Jim Rohn

Erfdienstbaarheden: onze specialisten

Heeft u een vraag over Erfdienstbaarheden?

Neem contact met ons op!