Verzekeringsrecht

Hebt u problemen met uw verzekeraar bij een schadegeval? Onze advocaten verzekeringsrecht bestuderen uw polis, bieden advies over uw mogelijkheden en schatten uw kansen in om uw betaling te recupereren. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen, gezien de verjaringstermijn in het verzekeringsrecht vaak maar 3 jaar bedraagt. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met ons op om de situatie te verhelpen. We streven naar een minnelijke oplossing, maar als laatste stap zijn we bereid naar de rechter te stappen.