Argumenten moet men wegen, niet tellen

Rechtsgebieden

ikoon bouwrecht grijs

Bouw- en aannemingsrecht

Bij het bouwen van een huis, appartement, kantoor of ander gebouw komt enorm veel kijken en ook de mogelijke problemen die daaruit kunnen voortvloeien zijn ontelbaar. Bent u bouwheer, aannemer, architect, promotor of ingenieur? Welke partij u ook vertegenwoordigt, op onze advocaten bouwrecht en aannemingsrecht kunt u rekenen.

Lees meer

ikoon burenhinder grijs

Burenhinder

Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als u problemen hebt met uw buren? Die kunnen gaan over geluids- of geurhinder, discussies over de afstand van beplantingen en zelfs het opzettelijk toebrengen van schade.

Lees meer

ikoon echtscheiding grijs

Echtscheiding

Een echtscheiding is vaak een geladen gebeurtenis. Aangezien elk huwelijk verschillend is, geldt dat ook voor elke echtscheiding. Onze advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen kiezen dan ook steeds voor een persoonlijke aanpak op maat.

Lees meer

ikoon erfdienstbaarheid grijs

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid, in de volksmond ook wel 'servitude' genoemd, is een zakelijk recht waarbij een last op een onroerend goed wordt gevestigd (het lijdend erf) ten voordele van één of meer onroerende goederen die aan een andere eigenaar toebehoren (het heersend erf) of ten voordele van het algemeen nut (erfdienstbaarheid...

Lees meer

ikoon erfrecht grijs

Erfrecht & Successierechten

Het erfrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Het bevat dus de rechtsregels over wat er met iemands bezittingen of schulden gebeurt als die persoon overlijdt.

Lees meer

ikoon wco grijs

Faillissementsrecht & Gerechtelijke reorganisatie

Wanneer uw onderneming in financiële moeilijkheden zit, hoeft u niet te wanhopen. Samen met u zoeken onze gespecialiseerde advocaten faillissementsrecht en WCO naar een passende oplossing.

Lees meer

ikoon familierecht grijs

Familie- en jeugdrecht

Het familierecht omvat alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen tussen gehuwden, wettelijke en/of feitelijke samenwonenden, ouders en kinderen. Denk maar aan zaken zoals:

Lees meer

ikoon fiscaalrecht grijs

Fiscaal recht

Onze fiscale wetgeving plaatst u voor vele uitdagingen: Vaak ontstaan er dan ook situaties waarbij de belastingbetaler niet akkoord gaat met de geheven taks. Om tegen de uitspraak van de belastingsdienst in te gaan, moet u een specifieke procedure volgen die gebonden is aan strikte regels en deadlines.

Lees meer

ikoon huurrecht grijs

Huurrecht

Schakel een advocaat huurrecht in om een huurovereenkomst op maat te laten opstellen. Zo voorkomt u problemen in de toekomst en heeft u een stok achter de deur indien het misloopt. Ook bij de beëindiging van de huurovereenkomst vermijdt de tussenkomst van uw advocaat vaak kostelijke en langdurige procedures.

Lees meer

ikonen strafrecht zwart

Strafrecht

Een advocaat strafrecht nodig? Ons kantoor levert bijstand gedurende het hele traject van de strafvervolging, zowel aan de verdachte of beklaagde van een misdrijf, als aan het slachtoffer.

Lees meer

ikoon ondernemingsrecht grijs

Ondernemingsrecht

Als ondernemer wilt u zich enkel focussen op het ontwikkelen en uitbouwen van uw onderneming en wij helpen u daar graag bij. Onze gespecialiseerde advocaten ondernemingsrecht begeleiden u bij de opstart en bieden bijstand in de verdere ontwikkeling van uw onderneming of zorgen voor advies bij stopzetting van uw zaak.

Lees meer

ikoon schaderecht grijs

Schade en ongevallen

Een ongeval is zo gebeurd en schade kan op de mees onverwachte momenten ontstaan. Zo kan u bijvoorbeeld betrokken geraken bij of veroorzaker zijn van een verkeersongeval, arbeidsongeval of ongeval naar gemeen recht. Maar een ongeval of schade afhandelen? Daarvoor klopt u het best aan bij professionals.

Lees meer

ikoon vastgoedrecht grijs

Vastgoedrecht

De vastgoedsector is enorm veelzijdig en vaak ook erg complex. De bekendste tak van het vastgoedrecht is de aan- en verkoop van onroerende goederen, maar ook andere zaken kunnen hieronder gecategoriseerd worden:

Lees meer

ikoon verkeersrecht grijs

Verkeersrecht

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval? Of hebt u een verkeersongeval veroorzaakt? Krijgt u te maken met een zware snelheidsboete? En zoekt u een advocaat die u kan verdedigen?

Lees meer

ikoon verzekeringsrecht grijs

Verzekeringsrecht

Bij een schadegeval stapt u normaalgezien naar uw verzekeraar. Maar wat als die problemen ziet bij de uitbetaling of zelfs weigert om te betalen? Een advocaat verzekeringsrecht kan dan soelaas bieden.

Lees meer