ikoon erfrecht grijs

Erfrecht & Successierechten

Het erfrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Het bevat dus de rechtsregels over wat er met iemands bezittingen of schulden gebeurt als die persoon overlijdt.

Successierecht(en), ook wel erftaks of erfbelasting genoemd, is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen.

Tarief erfbelasting

Het tarief van de erfbelasting is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren:

Zo betaalt een zoon die erft van zijn vader minder belasting dan een neef die van zijn oom hetzelfde bedrag erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis van iemand die geen bloedverwant of echtgeno(o)t(e) is.

Erfrecht en successierechten in de spotlights

Het erfrecht en successierechten zijn de laatste jaren voorwerp van hevig maatschappelijk en politiek debat, en in de rechtspraktijk niet zelden een bron van conflicten. Niet alleen tussen erfgenamen onderling, maar ook tussen erfgenamen en derden die door de erflater begunstigd werden.

Gespecialiseerde advocaten in erfrecht en successierechten

Ons kantoor kent een jarenlange traditie in het erfrecht en de successierechten, in het bijzonder door de multidisciplinaire aanpak van dergelijke geschillen.

Mrs. Jacques Arnauts-Smeets en Katrien Berkmoes hebben een ruime ervaring in de begeleiding van zowel minnelijke als gerechtelijke vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen, en Mr. Gunther Peeters verleent advies over successieplanning.

Advocaat voor nalatenschap

Stelt u als erfgenaam vast dat een deel van de nalatenschap is verdwenen of dat een derde op onrechtmatige wijze in het bezit is gekomen van gelden of goederen van de nalatenschap? Dan is een strafprocedure vaak onvermijdelijk om de gelden of goederen te recupereren. Mr. Steven Van de Kerkhof heeft hierin de nodige expertise opgebouwd en begeleidt u met kunde en kennis in dergelijke procedures.

Door nauw overleg tussen onze advocaten proberen wij steevast een efficiënte oplossing te vinden voor uw erfenisgeschil.

Blessed are the young for they shall inherit the national debt. - Herbert Hoover

Erfrecht & Successierechten: onze specialisten

Heeft u een vraag over Erfrecht & Successierechten?

Neem contact met ons op!