Alcoholslot verplicht voor categorie van voertuigen waarmee overtreding werd begaan

 

HERSELT - JAN 20 In haar arrest 202/2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof recent dat de wettelijke verplichting om het alcoholslot op te leggen voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, niet discriminerend is.

De wetgever mocht er voor kiezen om aan de rechter enkel de mogelijkheid te bieden om rekening te houden met de professionele noden van de betrokken persoon wanneer het gaat over andere voertuigcategorieën. Een dergelijk onderscheid is pertinent, aangezien het alcoholslot een beperking vormt op de geldigheid van het rijbewijs. De wetgever mocht van oordeel zijn dat minstens voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, moet worden voorkomen dat de verkeersveiligheid opnieuw in het gedrang wordt gebracht. Ook zal de persoon nog steeds voor professionele doeleinden gebruik kunnen maken van de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan, op voorwaarde dat een alcoholslot is geïnstalleerd in het voertuig.

Lees het persbericht van het Grondwetteljik Hof over dit arrest hier.

Steven VAN DE KERKHOF