Rijbewijs dronken fietsers

AARSCHOT - OKTOBER 2017 Artikel 35 van de  Wegverkeerswet bepaalt dat een dronken of gedrogeerde bestuurder bestraft wordt met een boete én met een verval van het recht tot sturen. Vermits fietsers eveneens bestuurders zijn in de zin van de Wet, geldt deze bepaling ook voor hen, hoewel de bepaling uiteraard eerder in het leven geroepen werd om automobilisten te straffen.

De rechter heeft de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen ('het terugkrijgen van het rijbewijs') te koppelen aan één of meer voorwaarden die verband houden met de rijvaardigheid van de betrokkene (artikel 38, §3 Wegverkeerswet). Dit komt erop neer dat de rechter verplicht is om de overtreder zijn rijbewijs te laten inleveren bij de griffie van de rechtbank, zelfs wanneer het gaat om een fietser of een bromfietser klasse A, ook al hebben deze verkeersdeelnemers geen rijbewijs nodig.

Vanaf 1 oktober 2017 is de rechter echter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren wanneer de overtreding begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is. Dit geldt voor overtredingen m.b.t. drank- en / of drugsmisbruik, maar ook in het algemeen.