KBO: Een correcte inschrijving is belangrijk (Sept 2021)

KBO: een correcte inschrijving is belangrijk

Herselt, september 2021

Belang van een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Het is belangrijk om de activiteiten, die uw onderneming uitoefent, correct en volledig te laten inschrijven in de KBO, want een foutieve of onvolledige inschrijving kan u heel wat problemen bezorgen.

Iedere onderneming of vestigingseenheid moet worden ingeschreven in de KBO met een ondernemings- of vestigingsnummer. Deze inschrijving moet een aantal basisgegevens bevatten omtrent de onderneming, zoals, onder andere, de naam, de rechtsvorm, de vestiging(en), het bankrekeningnummer, de leden van het bestuur, ...

Daarnaast moet de onderneming worden ingeschreven voor de juiste activiteiten en conform de classificaties van de zogenaamde Nacebel-codes. U moet dus de activiteiten die u daadwerkelijk uitoefent of binnen korte termijn zal uitoefenen, allemaal laten inschrijven.

Indien u tijdens het bestaan van uw onderneming nieuwe activiteiten uitoefent of er treedt een wijziging op in uw vestigingen, is het belangrijk dat u de KBO op dit punt up-to-date houdt.

Hoewel veel ondernemers deze verplichtingen eerder beschouwen als een onbelangrijke formaliteit, kan een foutieve of onvolledige inschrijving in de praktijk tot heel wat problemen leiden.

 

Geldboetes

Vooreerst geeft de KBO-wet, die opgenomen is in het Wetboek van Economisch Recht, de overheid de mogelijkheid om geldboetes op te leggen bij niet of onvolledige inschrijving. Voorlopig worden deze geldboetes op heden slechts zelden geïnd. In een eerste stap zal de controleur u vriendelijk verzoeken om de inschrijving aan te passen. 

 

De onontvankelijkheid van rechtsvorderingen

Een groter, en meer voorkomend probleem, doet zich voor wanneer u naar de rechtbank stapt en uw onderneming niet of foutief is ingeschreven in de KBO. De rechtbanken passen de voorziene sancties ook in de praktijk toe.

Vooreerst kan een onderneming enkel een rechtsvordering instellen indien zij rechtsgeldig is ingeschreven in de KBO. Is de onderneming niet ingeschreven in de KBO, dan zal de rechtbank de vordering ambtshalve onontvankelijk verklaren. 

Daarnaast moet de rechtsvordering van een onderneming gebaseerd zijn op een activiteit waarvoor de onderneming op datum van inleiding van de dagvaarding is ingeschreven in de KBO. Enkel de vermeldingen in de KBO zijn in die optiek relevant, en niet het doel van de vennootschap zoals in de statuten omschreven. Indien uw onderneming wel ingeschreven is, maar haar vordering gestoeld is op een activiteit, die niet vermeld is in de KBO, zal de rechtbank niet ambtshalve de onontvankelijkheid uitspreken, maar zal tegenpartij deze sanctie moeten vorderen, voor alle andere verweer. De rechtbank kan dan de onontvankelijkheid van de vordering uitspreken.

 

Verwerping van kosten en betalen van te veel belastingen

Vele overheidsdiensten (bijvoorbeeld Sabam, provinciebelastingen, FAVV, ...) leggen belastingen aan ondernemingen op, op basis van de inschrijvingen in de KBO. Indien uw onderneming onjuiste of verouderde gegevens heeft opgenomen in de KBO, is het mogelijk dat er te veel belastingen worden geheven.

Ook is het mogelijk dat een controleur moeilijk doet om bepaalde kosten fiscaal af te trekken, indien deze gelinkt zijn aan een activiteit die niet in de KBO is opgenomen.

 

 

Subsidies-premies

De verschillende overheden van het land geven vaak subsidies en/of premies aan ondernemingen, die actief zijn in bepaalde sectoren en baseren zich voor de toekenning ervan op de gegevens in de KBO. Ook hier geldt dat uw onderneming bepaalde premies kan mislopen bij een foutieve of onvolledige inschrijving. De premies in de Corona-periode zijn hier een actueel voorbeeld van.

 

Besluit

Het is duidelijk dat het, op verschillende domeinen, uiterst belangrijk is om een volledige en correcte inschrijving in de KBO te hebben en om uw gegevens actueel te houden en bij te werken indien er iets verandert.

Het is dan ook aangewezen om te controleren of de gegevens van uw onderneming in de KBO (nog) in overeenstemming zijn met de realiteit. U kan uw gegevens gemakkelijk online raadplegen.