Eerherstel voor levenslang rijverbod

HERSELT - DEC 2018 In 2016 schreven wij reeds op deze website omtrent de voorwaarden tot het bekomen van eerherstel. Een samenvatting van deze voorwaarden vindt u ondermeer terug onder de nieuwslinks bij de rubriek strafrecht, onder het tabblad rechtsgebieden, en dit onder de titel "Opnieuw een blanco strafregister."

Reeds geruime tijd is er discussie in de rechtspraak en de rechtsleer omtrent de toepassing van het eerherstel voor veroordeelden met een levenslang rijverbod, opgelegd als een bijkomende straf. Ons kantoor voert reeds sinds 2014 een procedure hieromtrent voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (hierna: KI) te Antwerpen. Keer op keer was het antwoord van de KI negatief, waarna het Hof van Cassatie evenwel keer op keer deze arresten van de KI te Antwerpen verbrak.

Thans is op 20 november 2018, naar aanleiding van een hernieuwde cassatievoorziening van ons kantoor, een derde cassatiearrest geveld waarin deze discussie definitief lijkt te worden beslecht. Het Hof van Cassatie oordeelde immers dat een levenslang rijverbod wel degelijk in aanmerking komt voor eerherstel, op voorwaarde dat de veroordeelde de vrijheidstraffen heeft ondergaan en de geldstraffen gekweten.

Het Hof van Cassatie verzond het dossier vervolgens naar de KI te Brussel voor nieuwe behandeling.

Neem vrijblijvend contact met Mr. Steven VAN DE KERKHOF voor begeleiding bij uw verzoek tot eerherstel, thans dus ook toepasselijk op levenslange rijverboden.